Bezpieczny projekt

Podstawą eliminacji ryzyka jest projektowanie bezpiecznych maszyn.

Na etapie projektowania należy uwzględnić również ograniczenia ruchów użytkownika związane z koniecznością stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto należy zwrócić uwagę na ograniczenie do minimum dyskomfortu, zmęczenia oraz obciążenia fizycznego i psychicznego odczuwanego przez operatora. W tym celu należy zastosować zasady ergonomii, w tym:
1) uwzględnić różnorodność warunków fizycznych operatorów, ich siły i wydolności;
2) zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchów części ciała operatora;
3) unikać wymuszania tempa pracy przez maszynę;
4) unikać obserwacji wymagającej długotrwałej koncentracji;
5) dostosować wzajemne oddziaływania operatora i maszyny do dających się przewidzieć cech operatorów.