Przejdź do treści
Promocja!

Szkolenie BHP e-learning

59,00 456,00 

Kurs w formie samokształcenia kierowanego

 

Co od nas otrzymasz w ramach szkolenia?

 

Dostarczymy bezpłatnie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Masz możliwość konsultowania w zakresie tematyki objętej szkoleniem z wykładowcami.

Otrzymujesz wszelkie niezbędne materiały pomocnicze tj. wzory i dokumenty.

 
 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ramowym programem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Dla kogo szkolenie?

 • Pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • placówek służby zdrowia,
 • szkół i innych placówek oświatowych,
 • jednostek naukowo-badawczych
 • i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracowników robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • służby BHP,
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pozostałych pracowników pierwsze szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, a kolejne szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata dla pracowników robotniczych (nie rzadziej niż 1 raz w roku jeżeli pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne), a dla pozostałych wszystkich grup pracowniczych szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Co zyskasz?

 • Szkolenie ma formę e-learningową – pracownik uczy się samodzielnie online. Oznacza to, że wykupujesz dostęp do platformy Instytutu Bezpieczeństwa Pracy i pracownik korzysta z dostępu do szkolenia przez 30 dni!
 • Pracownik może zalogować się w dowolnym momencie, kiedy akurat ma czas i ochotę poszerzyć swoją wiedzę. Platforma e-learningowa dostępna jest non stop bez ograniczeń.
 • Uczestnik szkolenia nie musi pamiętać, gdzie skończył swoją naukę – system zapamięta proces realizacji szkolenia, dzięki temu będziesz mógł je kontynuować.
 • Podczas szkolenia monitorujemy postępy w szkoleniu i mobilizujemy pracowników do jego realizacji.
 • Uczestnik szkolenia będzie miał pytanie w zakresie tematyki objętej szkoleniem? Podczas przydzielonego dostępu do szkolenia zyska możliwość konsultacji z osobami spełniających wymagania dla wykładowców w dziedzinie bhp.
 • Po realizacji kursu otrzymasz zaświadczenie w wersji papierowej lub elektronicznie.
Waga 1 kg
Wymiary 24 × 34 × 5 cm
Rodzaj szkolenia

,

Rodzaj stanowiska pracy

Pracodawca lub osoba kierująca pracownikami, Pracownik administracyjno-biurowy, Pracownik inżynieryjno-techniczny, Pracownik robotniczy, Służba BHP, Społeczny inspektor pracy

Język szkolenia

Deutsch, English, Polski, Slovenský, Yкраїнський

Forma dokumentu potwierdzającego

Elektroniczna z podpisem kwalifikowanym, Papierowa

Szkolenie pierwsza pomoc