Wstęp

Kurs, który właśnie realizujesz pozwoli Ci poznać definicje oraz akty prawne, które regulują postępowanie w zakresie BHP. Dowiesz się jakie główne instytucje w Polsce nadzorują kwestię związane z BHP oraz jakie konsekwencje związane są z nieprzestrzeganiem przepisów BHP

Poznasz również zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli w firmie. W lekcji zapoznamy Cię również z zakresem dotyczącym praw i zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Społecznej Inspekcji Pracy.