Obciążenie psychiczne

Kto się stresuje?

Na świecie ponad 450 milionów ludzi cierpi z powodu zaburzeń psychicznych, a niemal 200 mln dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie systematycznie rośnie liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych.

Polacy mistrzem Europy

W Polsce 25% osób czynnych zawodowo doświadcza codziennie stresu w pracy. Jesteśmy teoretycznie najbardziej zestresowanym narodem w Europie (The Workforce View in Europe, ADP 2019).

Z kolei raport “Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” wskazuje, że najczęściej w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej są osoby leczone z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem. Ponadto z badań wynika, że mężczyźni częściej są leczeni niż kobiety; na 100 tys. osób leczeniu poddano 708 mężczyzn i 364 kobiety.

Możesz także łatwo sprawdzić stan zdrowia w poszczególnych województwach na tle średniej krajowej, klikając tutaj.

Dr Stress

Badania dotyczące stresu rozpoczęły się tuż przed II wojną światową. Początkowo analizowano jedynie stres fizjologiczny. Autorem badań był lekarz Hans Selye, który już jako student spostrzegł, że podczas przebiegu chorób oprócz objawów swoistych dla danego zaburzenia występują również nieswoiste objawy przede wszystkim w początkowej fazie rozwoju tj. złe samopoczucie, gorączka, bóle mięśni, zaburzenia jelitowe itp. Zakładał, że reakcja organizmu związana jest z formą walki organizmu.

„Choroba jest nie tylko cierpieniem, lecz także mimo uszkodzenia – walką o utrzymanie homeostatycznej równowagi naszych tkanek.”

Hans Selye rozpoczął weryfikację sformułowanych przez siebie hipotez, prowadząc eksperymenty nad zwierzętami. Podczas badań sprawdzał, jak żywe organizmy bronią się przed skutkami oddziaływania na nich czynników zagrażających np.: skrajnych temperatur, substancji szkodliwych, głodu, drażnienia prądem itp. Podczas badań zwierzęta, które były drażnione prądem w nieregularnych odstępach czasu ginęły lub chorowały na wrzody żołądka. Selye podkreślał, że wystawia te zwierzęta na stres, z tego też powodu nosił przydomek Dr Stress. Wprowadził do użycia pojęcie stres, któremu poświęcił 50 lat pracy naukowej.

Definicja stresu ISO 10075:3:

  • Jest to całokształt dających się oszacować czynników środowiska zewnętrznego oddziałujących na człowieka i wpływających na jego psychikę. Bezpośredni efekt działania stresu na człowieka zależy od jego cech indywidualnych, przyzwyczajeń, a także sposobów radzenia sobie ze stresem.
  • Zespół reakcji psychofizjologicznych organizmu na wymagania środowiska, które przekraczają możliwości organizmu lub są na granicy tych możliwości.