Test BHP

Wypełnij test, po zaliczeniu którego, otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

Możesz podjąć 6 prób zaliczenia testu

Test BHP